Οι πιο κοινές αιτίες της απώλειας ακοής είναι η γήρανση και η έκθεση σε δυνατούς θορύβους. Οι βασικοί τύποι απώλειας ακοής είναι η νευροαισθητήριος βαρηκοΐα, η αγωγιμότητος και η μικτού τύπου.

Άλλες αιτίες απώλειας ακοής

Ορισμένες παθήσεις και φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν απώλεια ακοής,. Τα ίδιο ισχύει και για τραύματα στο κεφάλι, ακόμη και για ανατομικά προβλήματα του αυτιού.

Αν ανησυχείτε για οποιοδήποτε από τα παραπάνω, συμβουλευτείτε τον ιατρό ή τον ακοοπροθετιστή σας.

Τι προκαλεί την απώλεια ακοής;


Γήρανση

Πολλοί άνθρωποι ηλικίας από 50 ετών και άνω, αντιμετωπίζουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, απώλεια ακοής. Αυτό οφείλεται σε «φθορές» του έσω ώτος και του ακουστικού νεύρου.

Έκθεση σε θόρυβο

Η μακροχρόνια έκθεση σε δυνατούς θορύβους καταστρέφει τα τριχοειδή κύτταρα του έσω ου. Έτσι, εάν έχετε εργαστεί σε εργοστάσιο, εργοτάξιο, αεροδρόμιο, μπαρ ή σε οποιοδήποτε άλλο θορυβώδες περιβάλλον, έχετε αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης βαρηκοΐας.

Αν ακούτε συχνά μουσική σε πολύ μεγάλη ένταση ή είστε μουσικός, επίσης έχετε αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης βαρηκοΐας.

Η έκθεση σε δυνατούς ήχους όπως για παράδειγμα εκρήξεις, μπορεί να προκαλέσει βαρηκοΐα και είναι αρκετά σύνηθες σε σώματα ασφαλείας ή και στρατού.

Εάν ξοδεύετε πολύ χρόνο σε περιβάλλοντα με δυνατή μουσική, είναι κρίσιμο το να προστατεύσετε την ακοή σας.

Τύποι απώλειας ακοής

Οι βασικοί τύποι απώλειας ακοής είναι η νευροαισθητήριος βαρηκοΐα και η βαρηκοΐα αγωγιμότητας.

Στην νευροαισθητήριο βαρηκοΐα, το πρόβλημα βρίσκεται στο έσω ούς και στο ακουστικό νεύρο. Προκαλείται από βλάβη στα τριχοειδή κύτταρα τους έσω ούς ή στο μέσο που μεταφέρεται η ακουστική πληροφορία στον εγκέφαλο, δηλαδή στο ακουστικό νεύρο.

Συνήθως σχετίζεται με την ηλικία ή με την συχνή έκθεση σε δυνατό θόρυβο. Ορισμένες ασθένειες, όπως η μηνιγγίτιδα ή η ερυθρά προκαλούν ζημιά, η οποία συνήθως είναι μόνιμη.

Η θεραπεία για την νευροαισθητήριο βαρηκοΐα είναι τα ακουστικά βαρηκοΐας.

Στην βαρηκοΐα αγωγιμότητας υπάρχει συνήθως ανατομική ή μηχανική βλάβη στο μέσο ή έξω ους. Μπορεί να είναι προσωρινή βλάβη και να αντιμετωπίζεται εύκολα όπως πχ με έναν καθαρισμό αυτιών από ΩΡΛ ιατρό, ή μόνιμη βλάβη όπως για παράδειγμα δυσπλασία των οσταρίων. Μπορεί επίσης να προκληθεί από κάποια μόλυνση στα αυτιά.

Σε απλές περιπτώσεις δύναται να θεραπευτεί με έναν απλό καθαρισμό των αυτιών από ΩΡΛ ιατρό και λήψη αντιβιοτικών.

Σε πιο σύνθετες και δύσκολες περιπτώσεις, απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Στου Μικτού τύπου βαρηκοΐα υπάρχει συνδυασμός των δύο παραπάνω τύπων. Ως θεραπεία και αναλόγως της κάθε μοναδικής περίπτωσης, μπορεί να είναι καθαρισμός των αυτιών από ΩΡΛ ιατρό, λήψη φαρμακευτικής αγωγής, χειρουργική επέμβαση, χρήση ακουστικών βαρηκοΐας.

Βαθμοί απώλειας ακοής

Η απώλεια ακοής γενικά περιγράφεται μέσα από τέσσερα διαφορετικά επίπεδα – ήπια, μέση, σοβαρή και βαθεία.

Στην ήπια μορφή της, υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση των συνομιλητών σε θορυβώδη περιβάλλοντα ή όταν μιλάτε στο τηλέφωνο.

Το να μιλάτε μόνο με ένα άτομο κάθε φορά, μπορεί να σας φαίνεται εντάξει, αλλά και πάλι μπορεί να χάνετε κάποιες λέξεις ή και να δυσκολεύεστε με ψιθύρους ή λεπτές φωνές.

Η μέση βαρηκοΐα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω συμπτώματα σε μεγαλύτερο βαθμό. Επιπρόσθετα, αυξάνετε την ένταση του ήχου της τηλεόρασης και ενοχλείτε τους άλλους.

Στην σοβαρή μορφή της, υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση των συνομιλητών σχεδόν σε όλα τα περιβάλλοντα. Όλοι θα πρέπει να φωνάζουν για να τους ακούσετε, ακόμα και σε ήσυχο περιβάλλον. Θα παρατηρήσετε ότι αποφεύγετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο αλλά και γενικά με όλους.

Στην βαθεία μορφή της, υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στην επικοινωνία και κατ’ επέκταση, κοινωνικός αποκλεισμός.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τον τύπο βαρηκοΐας που έχετε, ώστε να σας δοθεί το κατάλληλο ακουστικό βαρηκοΐας. Σε αυτό θα σας βοηθήσει ο ακοοπροθετιστής σας.

Συμληρώστε την παρακάτω Call Back form. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα.

Τηλεφωνική επικοινωνία 10:00 - 18:00